انجمن صنفی تولیدکنندگان پلیمر و پلاستیک استان آذربایجان شرقی
X

 

مدیرعامل

نام واحد

ش.عضویت

سید حسن پروینی اسکوئی

شمس اسکو

001

محمدرضا احمدی

خزر پلاست سبلان

002

محمدرضا طاهری

سمن ارغوان تبریز

003

یعقوب نجعی

چشمه بهشت

004

عبدالحمید نجعی

ترک پترو

005

سید کمال الدین صدرالدینی

پتروشیمی تبریز

006

سودابه طالعی

پلاستیک سازی طالعی

007

حسن آهنگر

پترو پلاستیک تبریز تک

008

محمد علیپور

ایمن اتصال آذر

009

ایوب پیرامون

پترو پیرامون

010

محمد اکبری زاد ارجمند

پوششهای مصنوعی آرتا

011

باقر سام نژاد

آذرخرطوم

012

حسین کوشیاران

چاپ سلفون رنگین تبریز

013

جلیل فرجی فر

پلیمر کیسه تبریز

014

حمیدیه

میراب پروفیل

015

سید محمد رضوی موحد

پلاستیک ایرانیان

016

محمدرضا شایسته خو

خاوران پلاستیک شهریار

017

ملکپور

تدبیر نوین سازان

018

بابازاده ناصری

نوآوران زرین رود

019

ساعدی بستان آباد

اوجان پلیکا

020

غلامحسین سمائی

آذر آوند

021

حسین ارجمند

نوآوران ارج پلاستیک

022

اقایی زاد نیکجو

صاف فیلم نوین آذربایجان

023