انجمن صنفی تولیدکنندگان پلیمر و پلاستیک استان آذربایجان شرقی
X
مدیرعامل نام واحد ش.عضویت
سید حسن پروینی اسکوئی شمس اسکو 1
محمدرضا احمدی خزر پلاست سبلان 2
محمدرضا طاهری سمن ارغوان تبریز 3
یعقوب نجعی چشمه بهشت 4
عبدالحمید نجعی ترک پترو 5
سید کمال الدین صدرالدینی پتروشیمی تبریز 6
سودابه طالعی پلاستیک سازی طالعی 7
حسن آهنگر پترو پلاستیک تبریز تک 8
محمد علیپور ایمن اتصال آذر 9
ایوب پیرامون پترو پیرامون 10
محمد اکبری زاد ارجمند پوششهای مصنوعی آرتا 11
باقر سام نژاد آذرخرطوم 12
حسین کوشیاران چاپ سلفون رنگین تبریز 13
جلیل فرجی فر پلیمر کیسه تبریز 14
حمیدیه میراب پروفیل 15
سید محمد رضوی موحد پلاستیک ایرانیان 16
محمدرضا شایسته خو خاوران پلاستیک شهریار 17
ملکپور تدبیر نوین سازان 18
بابازاده ناصری نوآوران زرین رود 19
ساعدی بستان آباد اوجان پلیکا 20
غلامحسین سمائی آذر آوند 21
حسین ارجمند نوآوران ارج پلاستیک 22
اقایی زاد نیکجو صاف فیلم نوین آذربایجان 23
مهدی حقیقت آذران تحریرات 24
آقای ساعتساز بسته سازان آذر 25